Úvod

Občianske združenie Kruh Banská Štiavnica

Kruh je organizácia zameraná na prácu s deťmi, mládežou, rodinou a komunitou. (Kruh vznikol v r. 1998 ako následnícka organizácia klubu Stromu života v Banskej Štiavnici.) Pôsobí najmä v oblastiach ochrany kultúrnych a prírodných hodnôt a zlepšovania prostredia ako aj rozvoja osobnosti a vzdelávania. Kruh sa od roku 1998 vyprofiloval na zoskupenie aktívnych ľudí s rôznorodými záujmami a iniciatívami. V realizovaných projektoch Kruhu sa prelínajú dva základné ciele: „hmotné“ zlepšenie prostredia a „nehmotné“ inovácie v prístupoch. Výber prostredia  a oblasti inovácií záležal a záleží od konkrétnych nositeľov projektov. Aktivity Kruhu sa doposiaľ diali v rôznych prostrediach: v nemocnici, na sídlisku, v historickom centre mesta, v prírode. Inovácie v projektoch sa dotýkajú zdravotníckej starostlivosti, predškolskej výchovy, rodinnej výchovy, environmentálnej výchovy, interpretácie kultúrneho dedičstva. Spoločným znakom väčšiny projektov je, že prostredie a prístupy zlepšujeme na regionálnej úrovni. Kruh má charakter komunitnej organizácie.